Hírek

EHPM petíció //egészségre vonatkozó állítások

Tisztelt Tagjaink!

Az EHPM készített egy petíciót, amelynek célja, hogy meggyőzze az Európai Bizottságot arról, hogy felülvizsgálja az egészségekre vonatkozó állítások pozitív és negatív listájával kapcsolatos döntését. Az ellenőrzési eljárás (scrutiny procedure) 2012. április 27-én jár le, és a rendeletet 2012 májusában kihirdethetik az EU hivatalos lapjában. Az EHPM célja, hogy 2012. április 16-ig legalább 100.000 aláírást gyűjtsön össze az akciót támogató magánszemélyek köréből, és az elutasítók arányát ezzel is növelje.

A petíció elérhetősége:  http://www.sup.nl/petition/

Kérjük Tagjainkat, hogy magánemberként aláírásukkal támogassák az EHPM kezdeményezését!

Köszönjük együttműködésüket!

 

IX. Étrend-kiegészítő konferencia végleges programja// Sárvár, 2012. március 29-30.

Tisztelt Tagjaink!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2012. március 29-30-án Sárváron megrendezésre kerülő IX. Étrend-kiegészítő konferencia végleges programjáról.

A konferencia közreműködője és szakmai támogatója a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete.

A program mellett a jelentkezési lap is megtalálható, a smederg@globonet.hu e-mail címen még tudnak jelentkezéseket fogadni.

 

MÉKISZ Titkárság

 

NFH Vizsgálati program 2012.

Tisztelt Tagjaink!

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott ellenőrzési és vizsgálati programját közzétette a honlapján.

2012-ben az élelmiszerek tárgykört a következő ellenőrzések és vizsgálatok érintik:

  

II. FOGYASZTÓVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK

 

  • Élelmiszerekkel kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok feltárása, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. § (2)- (4) bekezdésében foglalt előírások teljesülése érdekében
  • Mentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. § (2)- (4) bekezdésében foglalt előírások teljesülése érdekében

A hivatkozott paragrafus:

 

10. § (1) Az élelmiszer csak akkor hozható forgalomba, ha jelölése magyar nyelven, közérthetően, egyértelműen, jól olvashatóan tartalmazza az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott információkat az ott meghatározottak szerint (a továbbiakban: élelmiszer-jelölési előírások).

(2) Az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési módszer, továbbá az élelmiszerek megjelenítése (formája vagy alakja, csomagolása, bemutatásának módja, kellékei) nem tévesztheti meg a végső fogyasztót

a) az élelmiszer tulajdonságai - így különösen az élelmiszer természete, azonossága, jellemzői, összetétele, mennyisége, eltarthatósága, származási helye vagy eredete, illetve előállítási vagy termelési módja - tekintetében,

b) azáltal, hogy az élelmiszernek olyan hatást vagy tulajdonságot tulajdonít, amelyekkel az valójában nem rendelkezik,

c) annak állításával vagy olyan benyomás keltésével, hogy az élelmiszer különleges tulajdonsággal rendelkezik, ha ugyanezekkel a tulajdonságokkal minden más hasonló élelmiszer is rendelkezik.

(3)7Az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési módszer - ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus eltérően nem rendelkezik - nem tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat, illetve nem keltheti ezen tulajdonságok meglétének benyomását.

(4) A (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az élelmiszerekre vonatkozó reklámra.

MÉKISZ Titkárság

 

Jedlik Ányos-díj

A Dr. Fitokup Kft igazgatójának, Dr. Dörnyei József Professzor Úrnak, kiemelkedő tevékenységéért - a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából - , a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke Jedlik Ányos-díjat adományoz.


Munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

MÉKISZ Titkárság

 

IX. Étrend-kiegészítő konferencia // Sárvár, 2012. március 29-30.

Tisztelt Tagjaink!

 

 2012. március 29-30. között Sárváron kerül sor a

„Étrend-kiegészítők, gyógyhatású termékek, különleges táplálkozási célú élelmiszerek, gyógynövény készítmények”

című hagyományos szakmai rendezvényre a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének közreműködésével. 

A konferencia meghívója és a jelentkezési lap a mellékletekből letölthető.

Az idei konferenciával célunk az, hogy átlátható módon bemutassuk, a minőség, a hatás, a biztonságosság, a táplálkozási ajánlások és a termékekről folytatható kommunikáció (egészségre vonatkozó állítások) témaköreit, a tudomány, a szakhatóságok, a piacfelügyeleti szervek és szakmai szervezetek képviselőinek bevonásával.

Számítunk megtisztelő részvételükre!

MÉKISZ Titkárság

 

Hírarchívum: ..., 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...